Altijd een persoonlijk kennismakingsgesprek

Ik wil een opdracht geven

Hoe ziet zoeken met DNA via Leijs & Partners er uit?

Een zoektocht via ons bureau begeleiden wij van begin tot eind. 

Normaal (in tijden zonder Corona maatregelen) beginnen we altijd met een persoonlijk intakegesprek om duidelijk te krijgen wat de wederzijdse verwachtingen zijn. 

Tijdens dit gesprek geeft Els Leijs op basis van haar expertise een persoonlijk advies over wat de beste aanpak is.

Gezien de gevoelige aard van ons werk, vinden wij het belangrijk om al onze klanten persoonlijk te ontmoeten. Wij nemen in principe geen opdrachten aan, zonder een persoonlijk kennismakingsgesprek. Mocht u niet in staat zijn om bij ons kantoor in Bussum te komen, kan dit gesprek tegen een meerprijs overal in Nederland plaatsvinden.

Door de Corona maatregelen gaat het af en toe anders: we starten soms het onderzoek met het opsturen van een (of twee) test(en) om zo het onderzoek vast in gang te zetten. Het persoonlijke gesprek zal dan plaatsvinden binnen 2 maanden hierna. 

Ook een Zoom of Teams gesprek of Whatsapp video is bij uitzondering mogelijk.

 

FASE 1: de start is het DNA onderzoek

U doet de test(en) tijdens het intakegesprek of we sturen u  een Ancestry DNA/23andMe test op.

Lees meer over fase 1

De start van FASE 2, het onderzoek.

Wij starten alleen met de onderzoeksfase als uw matches hoog genoeg zijn om efficiënt aan de slag te gaan. In het rapport waarmee Fase 1 wordt afgesloten leest u onze voorlopige conclusies en het advies. Dit kan ook zijn om een tijdje te wachten op betere matches.

lees meer over fase 2

Afronding van het onderzoek

U krijgt van ons aan het eind van de onderzoeksfase een uitvoerige toelichting op de resultaten. Soms ontvangt u tussendoor ook al schriftelijke rapportages van delen van de zoektocht, maar aan het einde in ieder geval een eindrapport.

De kosten

Er worden altijd vooraf afspraken gemaakt over het budget, je krijgt dus nooit een onverwachte rekening! Is er meer budget nodig, dan heb je ook de keus te stoppen of tijdelijk te pauzeren.

Overzicht kosten
Overzicht kostenTariefOpties
Intake-, persoonlijk gesprek in Bussum€95
Fase 1 - testen, download/uploads, analyse, rapportage, advies (inclusief Ancestry test)€650
Fase 2a - familieonderzoek, bouwen stambomen, analyse, rapportage€600
Fase 2b (c,d, etc) - vervolgonderzoek€600
Fase 2 – extra uren, meerwerk in overleg, per uur€75
Extra 23andMe test/analyse€150
Extra persoon testen€150
Kosten basisonderzoek Fase 1 en 2a:€1.345

Vanaf de start kost het onderzoek dus minimaal €1.345, maar meestal valt dit hoger uit door vervolgonderzoek of extra testen. Als we familie vinden, willen die ook vaak een extra test afleggen.

Betaalmomenten zijn bij de start van iedere fase. Des te langer het onderzoek duurt, des te meer werk moet er verzet worden om tot resultaat te komen, des te meer kosten zijn er aan verbonden. Maar dan is ook de periode langer waarover de kosten worden gespreid. Bijv. januari €650, maart €95, juni €600, december €600, einde onderzoek.

De minimale onderzoekduur is ca 9 maanden, gemiddeld duurt een onderzoek 1 tot anderhalf jaar. U kunt het onderzoek ook stopzetten of pauzeren, wij storten echter geen geld terug. Overleg is altijd mogelijk.

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

FASE 1: de start is het DNA onderzoek

U doet de test(en) tijdens het intakegesprek of we sturen u  een Ancestry DNA/23andMe test op. U krijgt dan van ons gedetailleerde instructies hoe u de test zelf afneemt en opstuurt. 

Er zit een voorgefrankeerd doosje bij de test, deze kunt u zo in de PostNL bus deponeren. Doet u de test tijdens het intakegesprek, dan doen wij de test op de post.

De uitslag verwachten we normaal gesproken binnen 6-8 weken, door postvertraging kan het echter langer duren voordat uw test aankomt bij het lab. De uitslag van de test wordt door ons vervolgens ook geüpload naar andere databases en de resultaten worden geanalyseerd.

Nadat wij alle uitslagen binnen hebben worden de uitslagen  geanalyseerd en met elkaar in verband gebracht.

We proberen clusters DNA matches te ontdekken, die onderling familie van elkaar zijn en we proberen te scheiden welke matches aan moederskant of vaderskant zijn.

Hierna ontvangt u een gedetailleerd rapport over onze bevindingen met een duidelijk advies. We kunnen pas op dat moment zien of u goede matches hebt en of verder zoeken aan te raden is. Mogelijk raden we u aan eerst een periode te wachten op betere matches. Geven uw matches daartoe aanleiding dan zullen wij een onderzoek adviseren. 

 

Wij kiezen altijd voor Ancestry, omdat dit testbedrijf de grootste database met DNA profielen heeft (ruim 20 miljoen per dec 2021) en het resultaat kan worden geüpload naar andere databases, zoals die van MyHeritage.

Naar de databank van 23andMe (12 miljoen profielen) kan geen DNA geüpload worden. Daarom besluiten onze cliënten steeds vaker ook meteen de 23&Me test doen. Dan zit u in alle  belangrijke databases en kunnen we geen match missen! Een prettig idee!

Het is soms aan te raden om een familielid mee te laten testen om de matches te kunnen scheiden, omdat dit veel uitzoekwerk bespaart. Als u zeker weet dat uw vader geen Nederlandse afkomst heeft, is dit vaak niet nodig omdat de matches dan op basis van etniciteit te scheiden zijn.

Vaak wachten we eerst de uitslag af, voordat we beslissen een familielid te vragen mee te testen. Dit is lang niet altijd nodig en dan kunnen we die kosten uitsparen. Ook zit er soms al een neef of nicht in de database.

De start van FASE 2, het onderzoek.

Wij starten alleen met de onderzoeksfase als uw matches hoog genoeg zijn om efficiënt aan de slag te gaan. In het rapport waarmee Fase 1 wordt afgesloten leest u onze voorlopige conclusies en het advies. Dit kan ook zijn om een tijdje te wachten op betere matches.

Tijdens de onderzoeksfase gaan wij doelgericht aan de slag. Op basis van uw (hoogste) matches zetten we al onze expertise in om uit te zoeken uit welke familielijnen u afkomstig bent. Dit onderzoek is vaak een combinatie van genealogisch- en archiefonderzoek, internet research, veldonderzoek en/of contact met matches.

Van de DNA matches wordt onderzocht hoe ze aan u gerelateerd zijn en wie de gemeenschappelijke voorouder is, met als doel om via het maken van stambomen te identificeren uit welke familie uw (groot)vader afkomstig is.

Fase 2 kan een periode van ca. 3 maanden tot zelfs jaren in beslag nemen.  Zijn er veel zoekuren nodig, dan is meer budget nodig, dan bij een relatief eenvoudige zoektocht. (Fase 2b etc)

Hoe lang de zoektocht duurt en hoe hoog de kosten zijn, weten we nooit van tevoren. Daarom hebben we het werk opgedeeld in Fases, die steeds apart gefactureerd worden. In onderling overleg kan de zoektocht ook worden gepauzeerd, stopgezet of versneld worden. De kosten zijn altijd in delen te betalen.

Afronding van het onderzoek

U krijgt van ons aan het eind van de onderzoeksfase een uitvoerige toelichting op de resultaten. Soms ontvangt u tussendoor ook al schriftelijke rapportages van delen van de zoektocht, maar aan het einde in ieder geval een eindrapport.

Hopelijk is dan het doel van de zoektocht behaald. Dit kunnen we uiteraard niet garanderen. Dit hangt af van vele factoren, waaronder met name of matches en familieleden reageren op onze berichten en of familieleden open staan voor contact.

Als er familieleden gevonden zijn waarmee contact gewenst is, dan zullen we trachten de verbinding tot stand te brengen. Uiteraard gebeurt dit met de nodige aandacht voor ieders privacy.

Als u het onderzoek stopt, kunt u het beheer over de test(en) zelf overnemen. Ook kunt u een Gedcom krijgen van onze research stamboom die we voor u hebben gebouwd.

familiezoeken DNA

(foto: Inge en haar Engelse grootvader, een van de bevrijders van Nederland in 1945)

Opdracht / Intakegesprek

In het intakegesprek van 1 uur wordt over en weer informatie uitgewisseld. De gegevens die bekend zijn worden geanalyseerd en er wordt een plan van aanpak opgesteld voor de eventuele zoekopdracht.

Kosten zijn €95,- in Bussum en €150,- elders in Nederland.