DNA onderzoek

Hoe kan DNA onderzoek mij helpen?

Heb je twijfels over je afkomst of zit je met andere vragen op het gebied van verwantschap, dan biedt een DNA test uitkomst.

Een DNA test wordt vaak gebruikt om vast te stellen (of uit te sluiten) dat er een familierelatie is. Bijvoorbeeld als je de man hebt gevonden waarvan je denkt dat het je vader is. Of als je vermoedt dat iemand en jij dezelfde vader hebben. Soms wil je iets weten over je familie, bijvoorbeeld of er verwantschap is tussen jou en iemand waarvan altijd gezegd werd dat het je tante was. Helaas komt het ook voor dat je zeker wilt weten wie je ouders waren, terwijl alle betrokkenen al zijn overleden. Wordt er altijd tegen je gezegd dat je vast een Italiaanse of Spaanse voorouder hebt, terwijl je dat niet weet? Of ben je geadopteerd of als baby gevonden en heb je geen idee van je afkomst?

Family Tree DNA Friends & Family Summer Sale

 
Voor al deze situaties is er een geschikte DNA test die je de antwoorden geeft die je nodig hebt. Een test die vaststelt wie je familie is en je mogelijk naar onbekende familieleden toe leidt.

Ik wil mijzelf en iemand anders testen

Een DNA test wordt vaak gebruikt om de relatie met iemand anders te onderzoeken of te bevestigen.

dna onderzoek1
Ouderschapsonderzoek

Wil je met 100% zekerheid een ouder-kind relatie vaststellen, dan vind je hieronder twee mogelijkheden.

1. Ouderschapstest
Heb je je moeder, je vader of je kind gevonden, dan wil je vaak zeker weten dat het klopt. Een DNA ouderschapstest geeft hierover duidelijkheid. Door het afnemen van wangslijm met speciale wattenstokjes wordt DNA-materiaal verzameld. Er volgt een test waarbij ca. 30 markers (stukjes DNA) onderzocht worden. Dertien hiervan zijn de zogeheten CODIS-markers, een wereldwijde standaard die ook door de FBI en ons eigen NFI gebruikt worden. Deze markers zijn gekozen omdat er een grote verscheidenheid in is. Iedere marker bestaat uit twee waarden, bijvoorbeeld 11 en 13. Heeft je vader 11 en 15, dan kan hij je vader zijn, omdat hij één waarde aan jou doorgeeft. Zo worden alle markers vergeleken en als alles voor de helft overeenkomt dan is de conclusie dat er sprake is van vaderschap. Als er ook maar één marker afwijkt (kind heeft 11 en 13, vader heeft 12 en 14) dan KAN deze persoon niet de vader zijn.

De officiële testuitslag geeft meestal een 99,999% zekerheid. Met de context er bij (deze man was bevriend met mijn moeder) kom je op 100%.

Ouderschapstest voor 2 personen

  • Bij thuistest of afname op kantoor in Bussum: €295,-
  • Afname in andere plaats in Nederland: + €75,- p.p.
  • Rechtsgeldige test: €495,-
Nu bestellen

 

2. Verwantschapstest
Door allebei een verwantschapstest uit te voeren wordt met zekerheid de familierelatie vastgesteld, of dat nu een vader, moeder, volle broer en zus, halfbroer en -zus, of neef en nicht is. In totaal worden ca. 700.000 markers getest en door vergelijking van beide profielen is precies af te lezen hoeveel procent DNA de twee personen gemeenschappelijk hebben. Uit de hoeveelheid overeenkomend DNA volgt onomstotelijk de familierelatie.

Bijkomende voordelen van de genetische verwantschapstest:

Je DNA wordt vergeleken met miljoenen andere profielen, waardoor met meer personen verwantschap kan worden ontdekt.

Je DNA blijft in de database en kan later eenvoudig vergeleken worden met andere personen.

Je DNA kan gebruikt worden om antwoorden te vinden op andere vragen zoals: Welke gezondheidsrisico’s loop ik? Zijn mijn ouders aan elkaar verwant? Wat is mijn etnische achtergrond?

Genetische verwantschapstest voor 2 personen

  • Thuistest of afname op kantoor in Bussum: €490,-
  • Afname in andere plaats in Nederland: + €75,- p.p.
Nu bestellen
Broer/zusonderzoek

Wil je zeker weten of jullie dezelfde vader of moeder hebben, dan vind je hier twee mogelijkheden.

1. Broer/zus test
Er zijn broer/zus testen in de handel die beloven je uitsluitsel te geven of iemand je volle broer of zus is, of een halfbroer of halfzus, of dat er geen relatie is. De uitslag van zo’n test kan heel onbevredigend zijn, bijvoorbeeld als er uit komt dat er 50% kans is dat er een relatie is. Ik heb de test zelf gedaan met een halfbroer en toen was de waarschijnlijkheid dat wij dezelfde vader hebben meer dan 97%.

Een vader geeft 50% van zijn genen aan een kind en aan het volgende kind geeft hij ook 50%, maar dat hoeft niet dezelfde 50% te zijn. Dat verklaart ook de soms grote verschillen in uiterlijk en karakter tussen volle broers en zussen. Een ander nadeel van deze test is dat hij niet later gebruikt kan worden om jezelf met een ander familielid, bijvoorbeeld een oom of een nicht, te vergelijken.

In standaardsituaties kan deze test eventueel uitkomst bieden. Hij is een stuk goedkoper dan een genetische verwantschapstest. Gebruik van deze test geeft geen garantie op een correcte uitslag.

Broer/zus test voor 2 personen

  • Thuistest of afname op kantoor in Bussum: €295,-
  • Afname in andere plaats in Nederland: + €75,- p.p.
Nu bestellen

 

2. Verwantschapstest
Door allebei een verwantschapstest uit te voeren wordt met zekerheid de familierelatie vastgesteld, of dat nu een vader, moeder, volle broer en zus, halfbroer en -zus, of neef en nicht is. In totaal worden ca. 700.000 markers getest en door vergelijking van beide profielen is precies af te lezen hoeveel procent DNA de twee personen gemeenschappelijk hebben. Uit de hoeveelheid overeenkomend DNA volgt onomstotelijk de familierelatie.

Bijkomende voordelen van de genetische verwantschapstest:

Je DNA wordt vergeleken met miljoenen andere profielen, waardoor met meer personen verwantschap kan worden ontdekt.

Je DNA blijft in de database en kan later eenvoudig vergeleken worden met andere personen.

Je DNA kan gebruikt worden om antwoorden te vinden op andere vragen zoals: Welke gezondheidsrisico’s loop ik? Zijn mijn ouders aan elkaar verwant? Wat is mijn etnische achtergrond?

Genetische verwantschapstest voor 2 personen

  • Thuistest of afname op kantoor in Bussum: €490,-
  • Afname in andere plaats in Nederland: + €75,- p.p.
Nu bestellen
Verwantschapsonderzoek

De nieuwste technologie maakt het ook mogelijk om overige familierelaties vast te stellen, bijvoorbeeld of iemand je tante is.

Nu bestellen

Ik wil alleen mijzelf testen

Je DNA kan worden vergeleken met miljoenen andere mensen die al zijn getest en degenen die zich in de toekomst laten testen.

dna onderzoek
Uitgebreid genetisch onderzoek

Er vindt een uitgebreid DNA onderzoek plaats, waarbij meer dan 700.000 markers worden getest.

Via verschillende websites kun je je DNA vergelijken met anderen en meer informatie opvragen over je etniciteit en eventuele gezondheidsrisico’s.

Nu bestellen

Technisch: wat voor DNA testen zijn er?

Er zijn verschillende DNA testen beschikbaar. Wat en hoe testen ze? Wanneer gebruik je welke test?

dna onderzoek3
Ouderschapstest

Bij een vaderschapstest of ouderschapstest worden minimaal 13 markers getest die 100% overeen moeten komen.

De test wordt uitgevoerd met wangslijm dat met een door ons verstrekt steriel wattenstokje uit de binnenkant van je wang wordt geschraapt. Dat kun je gemakkelijk zelf doen. Uit de test komt onomstotelijk vast te staan of er sprake is van een ouder-kind relatie.

Deze test wordt ook aangeboden als broer-zuster test. De uitslag daarvan is nooit 100% zeker, omdat een broer en zus van hun ouders verschillend DNA meekrijgen.

autosomaal DNA

Alle chromosoomparen bij elkaar vormen het autosomaal DNA, je eigen “blauwdruk” met enorme mogelijkheden.

Bij een autosomaal test worden je chromosomen in kaart gebracht en opgenomen in een database, waarin de uitslag wordt vergeleken met alle andere geteste personen die er al in zitten. Bij sommige laboratoria gaat dat al om rond de 3 miljoen profielen. Op de wereldbevolking is dat natuurlijk niet veel, toch levert zo’n test je vaak al meteen achterneven en -nichten op.

y-DNA
Het Y-chromosoom wordt van vader op zoon doorgegeven en blijft vele generaties (vrijwel) ongewijzigd in de mannelijke lijn. Deze test is alleen beschikbaar voor mannen. Omdat het Y-chromosoom alleen wordt doorgegeven in de mannelijke lijn, kan het ook een aanwijzing geven in welke richting gezocht moet worden naar een onbekende vader. Mannen geven binnen een huwelijk niet alleen het Y-chromosoom door maar ook (vaak) de achternaam. Een Y-test kan daarom aangeven uit welke familie je stamt. Een Y-test wijst nooit naar één persoon: als het Y-chromosoom overeenkomt, kan iedere mannelijke nazaat van een bepaalde familie de vader zijn. Uit research en aanvullende autosomaal- of vaderschapstesten kan dan blijken wie de vader daadwerkelijk is.
mt-DNA

Het mitochondriaal DNA wordt van moeder op kind doorgegeven, deze test is niet voor alle doeleinden bruikbaar.

Het mitochondriaal DNA behoort niet tot de chromosomen, het is het “soepje” waarin de chromosomen zich bevinden. Mitochondriaal DNA wordt vrijwel ongewijzigd doorgegeven van moeder op kind, dus zowel aan haar dochters als haar zonen. Alleen dochters geven het vervolgens weer door aan hun kinderen. Mitochondriaal DNA is tot nu toe minder getest dan autosomaal DNA of het Y chromosoom. Het is wel in trek bij genealogen die geïnteresseerd zijn in de afkomst van de familie over een langere periode. Het is bruikbaar om te controleren of je moeder of grootmoeder inderdaad familie van je zijn, maar een autosomaal test heeft meestal de voorkeur.

Een kijkje in het laboratorium van MyHeritage